Vindmøller som ikke dreper fuglene!

august 22, 2015

  • Bjarne Benjaminsen, Førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Vestvågøy

Debattinnlegg i Lofotposten valgkampen 2015

Den grønne vendinga er i gang over hele landet. Oljefondets investeringer trekkes ut av kullselskaper, samtidig som energien fra sola, vinden og bølgene utnyttes på stadig smartere måter.

Miljøpartiet de Grønne er en pådriver for denne endringa. Bare ved å sterkt redusere forbrenninga av olje og kull, kan vi skape ei rik og trivelig framtid for oss selv og våre barn. Vi ønsker ei framtid der fisken yngler i havet, ikke ei der havforsuring og global oppvarming utrydder livsmangfoldet.

Vi i lokallaget på Vestvågøy er derfor begeistrede for at forretningsmenn på øya investerer i vindmøller. I Lofotposten har vi lest om Magnus Ellingsens plan om å selge sitt elektriske overskudd til det felles strømnettet, og vi har blitt underrettet om Pål Krügers ide om å selge vindmøller direkte til bedrifter og husholdninger. De to herrene bør stolte holde fast på sine forsett.

Men vi var ikke et skikkelig lokallag av Miljøpartiet, om vi ikke tenkte grundig gjennom alle sakens miljøkonsekvenser. Hvor gledelig det enn er med driftige næringsfolk som kaster seg på den grønne bølgen, så må vi som lokalpolitikere se an flere sider av saken.

Lofoten har et unikt fugleliv. Vi er midt i ruta for mange trekkfugler, og får ofte besøk av sjeldne arter. Rovfugler flyr majestetiske i høyden og ser ned på oss småfolk i vår daglige tralt.

Store vindmøller av det inntil nå vanligste slaget, som roterer rundt et punkt, dreper dessverre fugler. Fuglene ser ikke rotorbladene som kommer susende gjennom lufta i stor fart. Skulle det komme mange slike vindmøller i regionen, kan det true fuglelivet vårt.

Heldigvis har et praktisk problem som regel en praktisk løsning – noen ganger så opplagt at det er til å hoppe i fryd av.

Det fins nemlig vindmøller som ikke dreper fugler. Såkalte vertikale vindmøller roterer rundt en vertikal akse: De loddrette bladene går i ring rundt masta som en karusell. Slike rotorblader vil fuglene se i tide. Ørna kan bygge reir på toppen av masta, om hun vil. Hun unngår å fly inn i rotorbladene.

Vi lever i ei spennende tid. Kommunestyret i Vestvågøy bør oppdatere seg på hvilken vindmølleteknologi som finnes. Kommunen må ta ansvar fra begynnelsen av, og vedta føringer for hvilke typer vindmøller som settes opp på øya framover.

Slik kan vi gå inn i fornybarsamfunnet uten å skape nye problemer for oss selv og miljøet. Vi skal absolutt beholde det unike fuglelivet. Politikken og næringslivet kan spille på lag om ei framtid å være stolte av.

Resten av lofot-kommunene bør – naturligvis – gjøre akkurat det samme.