Valgprogrammet

Fotocredit: Thomas Faivre-Duboz, Lisens: CC BY-SA 2.0
Hele valgprogrammet for Vestvågøy MDG er på 25 sider og kan leses her.

Det grønne eventyret i Lofoten

  • Bjarne Benjaminsen, Miljøpartiet De Grønne Vestvågøy

Det grønne skiftet er i gang. Oljeindustrien er døende, i dens sted vokser fornybare energikilder fram: Vind, sol, bølger, tidevann. Dette er helt nødvendig, dersom kloden skal unngå global oppvarming, og dersom havforsuring ikke skal utrydde liv i havet.

De gamle partiene danser sidrompa til gårsdagens pengemaskin. Miljøpartiet De Grønne trengs for å blåse skikkelig fart i det nye industrieventyret. Men ikke bare det: Vi må ha hodet hevet mot framtida hele veien. Den veldige satsinga vi har foran oss, skal være skånsom mot naturen på alle måter. Og fornybarsamfunnet skal være trivelig å bo i.

Se for deg Lofoten noen år fra nå:

Små vindturbiner – vertikale slik at de ikke går utover fuglelivet – på hustak og på alle gårder.

I vårt program går vi inn for at kommunen skal gå foran med vindturbiner på rådhuset – en høyst realistisk mulighet. Allerede fins støtteordninger for både offentlige og private initiativ som kan avlaste strømleverandørene, og disse skal vi sørge for at benyttes til fulle.

Ferger som går på biometan utvinnet fra kloakk.

Ved å bruke slik gass som drivstoff, i stedet for å hente gass fra Nordsjøen, reduseres utslippene av forurensende karbondioksid drastisk. Et første skritt er å oppmuntre lokale bønder til biometanproduksjon fra sin egen gjødsel. Fergene som går over Vestfjorden er allerede laget for slikt drivstoff, i framtida bør dette være et krav til fergedrift. Et nettverk av ferger og tog kan overta transporten etter alle trailerne som i dag er på veiene, dersom politikerne aktivt legger til rette for det. Heller enn storflyplass, ønsker Miljøpartiet De Grønne flere fergekaier i regionen.

Sykkelsti gjennom hele Lofoten

Lofoten markedsføres som et El Dorado for syklister, men veien er ikke trygg for så mange myke trafikanter. Der andre partier har hengt seg opp i gjennomgående bredere europavei for biltrafikk, ser Miljøpartiet De Grønne at dette ikke er løsningen. Bredere bilvei mellom Leknes og Svolvær, med mer og kjappere trafikk, vil i realiteten bli enda mer utrygt enn i dag. Bilene skal jo fortsatt passere syklister langs hele veien, det er da de farlige situasjonene oppstår. Det er sykkelsti vi virkelig trenger, dette må prioriteres høyt.

Ladestasjoner for el-bil.

På alle tettsteder. Ja, vi har allerede gått i bresjen for dette, og de første stasjonene er allerede på vei via Nordland Fylkeskommune. Miljøpartiet De Grønne Vestvågøy har programfestet en egen hurtigladestasjon på Rådhuset, samt vanlige, enkle lademuligheter på alle parkeringsplasser. El-biler er ikke science fiction, de er snart som veteranbiler å regne. Vi har ikke råd til å være treige endringsallergikere her i Lofoten, hipp turistperle som vi er.

Drivhus på skolene.

Barn kan lære ved å dyrke grønnsaker på skolene, og sammen med bønder i nærområdet. Trivsel, glede og samvær i lokalsamfunnet. Frukt og grønt er skjønt. Barn kan ikke leve av dataspill alene.

Et menneskevennlig Leknes sentrum.

Bedre planlagt enn i dag, med bilbaserte forretninger utenfor bykjernen. Torg, gågate, små kaféer, og Bondens Marked i selve sentrum. Vi må for all del slutte å bygge ut sjelden myr og dyrebar matjord, og heller utnytte sentrum smartere. Leknes må finne sin egen sjel. Kunstnere kan smykke ut flere bygninger og kjedelige betongflater, slik blant annet Pøbel & Dolk samt Scott Thoe har gjort med hell tidligere.

Miljøpartiet De Grønne vil være en ærlig røst i kommunestyret, og tale der andre tier. For oss er ikke målet politisk makt i seg selv, men å oppnå miljø- og menneskevennlige resultater. Å, var de andre partiene bare oppdatert etter tidas problemer, så skulle vi legge bort det eitrende engasjementet vårt på dagen. Men vi trengs. Over hele landet gjør Miljøpartiet De Grønne en oppløftende erfaring: Ved å fastholde en ærlig holdning og tale tydelig om tidas mest påtrengende problemer, flytter vi hele det politiske landskapet i grønn retning.

Med oss skal kommunestyret stille viktige spørsmål i tide. Vestvågøy skal bli en foregangskommune med ekte visjoner for framtida, folkens.

 

- Tenk Grønt - Stem Grønt - Stem Miljøpartiet De Grønne